Anna-Lena Heydar

Skolan och vuxna som förebilder

Publicerad 2013-10-31 06:23:26 i Allmänt

Det är många som har reagerat på den granskring av skolan och rasismen som sändes på SVTs uppdrag granskning, med rätta. Inget barn eller ungdom ska behöva få ett så respektlöst bemötande från vuxenvärlden. Det är speciellt allvarligt när skolan, som ska vara den plats där barn och unga utvecklas till samhällsmedborgare i Sverige. Skolan ska vara en trygg, lugn och kreativ miljö, där varje barn får stöd och hjälp så att hen klarar de mål och utmaningar som studierna har. Det är helt oacceptabelt att rasism och selektiva antagningar råder i någon skola. Systemet med friskolor och rektorer som har vinstkrav på sig från ägarna, skapar osunda konkurrensbeteenden och uppmuntrar till att välja de elever som ger "bäst utdelning". Detta måste politiken ta ansvar för. Det har visat sig att de idestyrda skolorna som politikerna trodde skulle ge eleverna möjligheter att välja det alternativ som passar dem bäst, inte har en chans att utvecklas inom ramen för det regelverk som nu råder. Fler och fler blir uppköpta av riskkapitalbolag och en slags oligopol (snart kanske även monopol?) av stora bolag har skapats på skolmarknaden. Jag tycker det är dags att politikerna öppnar ögonen och ser verkligheten som den är, och förändra den. Marknaden har bara ett mål, att tjäna pengar på våra behov och drömmar. Politikens mål måste vara att ta ansvar för att skattemedel används för allas bästa och för att skapa ett jämställt, jämlikt och solidariskt samhälle.

Stormvarning

Publicerad 2013-10-28 06:23:24 i Allmänt

Idag lär den stora stormen dra in över västra Sverige. Jag hoppas att det inte blir så illa som de har aviserat, men det är nog klokt att planera för en riktigt blåsig kväll. Ska på möte i Uddevalla men om man tar det riktigt lugnt på vägen hemåt ska jag nog klara det. Det känns lite ovant att vädret inkräktar på vårt "civiliserade" samhälle. Vi är ju vana vid att det är vi som styr och bestämmer, och helt plötsligt tar en annan makt vid. I många andra delar av världen är det vardagsmat att översvämningar, stormar och andra naturkrafter inverkar på vardagen. Vi blir förvånade över att ett vulkanutbrott kan stoppa alla flyg i Europa eller att stormen kan göra vägarna osäkra. Många blir förbannade och anklagar staten eller någon annan för att man inte har förutsett eller stoppat effekterna av problemet. Kanske är det helt enkelt så att vi måste vänja oss vid att låta naturen ha företräde i vissa fall och stanna hemma?

Partiarbete

Publicerad 2013-10-22 05:29:30 i Allmänt

Alla människor har rätt att engagera sig politiskt. Det finns till och med en lag som säger att man har rätt att ta ledigt från sitt jobb för att ta ett förtroendeuppdrag. Den rätten snävas in mer och mer. En av orsakerna är att det i våra anorektiska organisationer inte finns utrymme för att någon i arbetsgruppen är frånvarande, men det är också inställningen i samhället som har blivit mer negativ. Dels finns ett utbrett politikerförakt, som främst bygger på att många politiker upplevs få för stora förmåner. Dels finns en oförståelse för hur människor faktiskt lägger en stor del av sin fritid på att jobba politiskt. Det är två ganska motstående frågor, men båda innebär att många ifrågasätter det politiska systemets grund; att alla har rätt att och även faktiskt en plikt att engagera sig i det demokratiska arbetet. Demokrati bygger på just den rätten och plikten. När den ifrågasätts är det hela det demokratiska samhället som ifrågasätts. Jag minns en gång när jag deltog i ett utbyte mellan Frankrike, Spanien och Sverige. Vi diskuterade den lokala demokratiska utvecklingen och plötsligt reste sig en av deltagarna från Spanien. Han berättade hur fantastiskt det var att få vara med i denna diskussion eftersom demokratin i Spanien fortfarande var så ung och skör. Den kan aldrig tas för given. Vi andra fick oss en rejäl tankeställare och hela mötet fick en helt annan dimension. Vi måste motverka de slentrianmässiga reflexerna att ifrågasätta det demokratiska fundamenten för vårt samhälle. Naturligtvis ska vi fortsätta diskutera vilka ersättningsnivåer som är rimliga för både heltidspolitiker och fritidspolitiker, men grunden måste vara att man inte ska förlora ekonomiskt på att engagera sig i det demokratiska arbetet. Varje människa ska känna att det är viktigt och uppskattat att ta ett förtroendeuppdrag, på olika nivåer.

Barnets rättigheter

Publicerad 2013-10-18 06:35:08 i Allmänt

För några år sedan motionerade jag och min man till distriktskongressen i Bohuslän att Konventionen för barnets bästa ska inkorporeras i Sveriges rikes lag. Det fanns de som tyckte att vi redan har lagar som skyddar barnets rättigheter och har anpassat dessa till FNs konvention. Vi tyckte inte att det räcker. Barnets rättigheter ska beaktas i alla situationer och alla barn har samma rättigheter oavsett var de är födda i världen. Så länge detta inte råder kommer jag att kämpa för att konventionen blir svensk lag.

Jag vägrar ----hösten!

Publicerad 2013-10-15 08:09:48 i Allmänt

Jag har ett lite schizofrent förhållande till hösten. Samtidigt som jag älskar att kunna skörda alla naturens frukter, svampar och annat matnyttigt, känner hela min kropp ett starkt motstånd mot mörkret som snart har invaderat hela vår tillvaro. Någon gav mig ett tips att intala mig själv att det är mysigt med mörkret och alla tända ljus och det funkar lite grann. Jag gillar ju att tända en massa ljus och mysa med familj och vänner. Detta är kanske året då jag vänder mörkret till något positivt och slutar vägra hösten? Vi får se.

sj, sj...

Publicerad 2013-10-14 07:08:39 i Allmänt

På väg tillbaks från Stockholm dyker de upp. Enkät om vad jag tycker om resan och sj. Varför kom de inte på väg upp, när vi satt fast vid Huddinge och fick stå i taxikön för att ta oss vidare? Nu kunde jag ju bara konstatera att tåget nog skulle komma i tid till Göteborg och att allt fungerade som det skulle. Fick ändå lägga till lite frustration över uppresan i fältet för fria funderingar.

Lampedusa och Europas skuld

Publicerad 2013-10-04 04:49:47 i Allmänt

Rapporterna om katastrofen utanför Lampedusa blev bara värre och värre under gårdagen. Det kan röra sig om upp till 400 människor som fått sätta livet till för drömmen om ett liv i fred och frihet. Jag har hört liknande historier från flyktingar som tagit sig fram till vårt land, om deras svåra och farliga väg som kantats av andra människors död och olycka. Europa stänger fler och fler vägar in och därför blir de vägar som ännu finns kvar, allt mer riskfyllda. Rapporterna talar om unga människor med hela livet framför sig som brutalt fått sluta sina liv. Världen har förlorat hopp och framtidstro när ett människoliv väger så lätt för ett stängt Europa.

Om

Min profilbild

Anna-Lena Heydar

Gift sedan 38 år. Har två vuxna barn och två barnbarn. Bor på landet vid kusten i hus.

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela